Intresseanmälan: biträdande föreståndare för Lärarhögskolan

11 augusti 2020

Lärarhögskolan vid Umeå universitet söker en biträdande föreståndare med ansvar för forskningsfrågor, från och med 1 oktober 2020 (eller enligt överenskommelse), till och med den 30 juni 2022. Uppdraget är på 30-50 % av heltid vilket fastställs enligt överenskommelse. Rektor utser innehavaren av uppdraget.

Kort om Lärarhögskolan

Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en universitetsgemensam organisation med uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Uppdraget omfattar även att samverka med parter såväl inom som utanför universitet. Under 2019 inleddes en översyn av Lärarhögskolans uppdrag och organisation i syfte att utveckla verksamheten.
Därför tillsätts den nya ledningsgruppen på bara två års förordnande.

Om uppdraget

Som biträdande föreståndare har du som uppgift att bistå föreståndaren i arbetet samt att via delegation ansvara för frågor som rör utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning. Du
kommer att ingå i Lärarhögskolans ledningsgrupp tillsammans med föreståndare, biträdande (och ställföreträdande) föreståndare samt kanslichef.

Kvalifikationer

Biträdande föreståndare ska vara tillsvidareanställd professor eller lektor vid Umeå universitet. Vidare ska biträdande föreståndare med ansvar för forskning
• vara välmeriterad forskare inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet och vara väl förankrad i forskarsamhället,
• ha goda ledaregenskaper och god förmåga att samarbeta förtroendefullt med anställda och samverkansparter,
• gärna ha erfarenhet av akademiskt ledarskap,
• ha god kommunikativ förmåga,
• ha god förmåga att driva akad emiskt utvecklingsarbete, samt
• ha goda pedagogiska meriter, gärna inom Lärarhögskolans ansvarsområde.

Ytterligare information

Föreståndare Lars-Erik Lauritz, telefon 070-268 87 67, e-post lars-erik.lauritz@umu.se.

Anmälningar

Intresseanmälningar skickas till kanslichef Boa Drammeh, Lärarhögskolans kansli, via e-post boa.drammeh@umu.se senast den 31 augusti 2020. Ansökningarna ska innehålla ett personligt brev samt ett kort CV (max 3 sidor)

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.