Krav på tillgänglighet för digitalt material

11 september 2020

Mellan augusti 2020 och mars 2021 pågår projektet att lösa kraven på digital tillgänglighet. Webbdirektivet, som det kallas, är i grunden något som EU beslutade om 2016 om tillgänglighet avseende myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Syftet med projektet är att alla ska kunna ta del av digital information. Det övergripande målet att utveckla stöd till lärarna i form av vägledning och verktyg för att medarbetare som publicerar material ska på ett relativt enkelt sätt ska kunna producera tillgängligt digitalt material.

- Projektet ska även utveckla stöd till lärarna i arbetet med att tillgänglighetsanpassa undervisningsmaterial och är uppdelat i tre delprojekt: ett som tittar på verktygen, ett som tittar på organisation och ansvar och ett som tittar på webben, säger Peder Tjäderborn, huvudprojektledare.

Projektet har föregåtts av två arbetsgrupper som dels har utrett hur lagen om digital offentlig service påverkar vår verksamhet respektive hur behovet av stöd till lärare ser ut. Deras rapporter ligger till grund för projektplanen.

Rektor beslutade den 25 augusti 2020 att fastställa projektplan för Projekt - Plan för uppfyllande av krav på verksamheten med anledning av Lagen om tillgänglig digital offentlig service och diskrimineringslagen.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.