Vissa undantag från att ställa in publika arrangemang med anledning av covid-19

25 juni 2020

Rektor beslutar om undantag från beslut den 16 juni 2020 om att alla publika arrangemang med Umeå universitet som arrangör eller medarrangör ställs in eller ersätts med alternativa former till och med den 17 januari 2021.

Undantaget gäller publika arrangemang som är riktade till universitetets studenter, skolelever och yngre barn. Verksamheterna vid Curiosum, Bildmuseet och Universitetsbiblioteket undantas också och kan därmed ha öppet. Även studentkårernas verksamhet för bl.a. välkomnande av nya studenter undantas från beslutet att publika arrangemang ställs in. Detta gäller dock endast under förutsättning att de anpassas för att minska risken för smittspridning.

Beslutet i sin helhet

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.