Digitalt verktyg för interaktion och samarbete vid distansundervisning

13 januari 2021

Verktyget Whiteboard finns som stöd och hjälp till dig som arbetar mycket i workshopform, har grupparbeten med studenter eller på andra sätt behöver ett digitalt verktyg för att diskutera och planera arbetsuppgifter.

Verktyget har funnits tillgängligt vid Umeå universitet, via O365.umu.se. Under hösten 2020 har Microsoft utvecklat funktionaliteten väsentligt för Whiteboard, men även andra delar av Office 365, och är ett bra stöd för dig som vill samarbeta med andra i olika former. Whiteboard är ett komplement när du har möten, vill planera projekt eller för gruppdiskussioner och andra arbeten i studentgrupper.

Digitala verktyg utvärderades inför vårterminen

Övergången till distansundervisning till följd av pandemin har aktualiserat behovet av digitala verktyg för interaktion ytterligare. Inför vårterminen genomfördes en utvärdering av relevanta verktyg inom detta område. Utvärderingen utgick från verksamhetsbehov men också informations- och IT-säkerhetsmässiga, tekniska och legala krav. Utifrån nu aktuella förutsättningar landade utvärderingen i att rekommendera Whiteboard som lämpligt verktyg.

Som en del i arbetet med att underlätta för distansutbildning går vi nu ut med en bredare användning av Whiteboard samtidigt som vi tittar närmare på andra verktyg inom O365, som kan vara relevanta beroende på utbildnings- och användningssammanhang.

Läs mer om Whiteboard

Gå med i användarforumet för Office 365

Då Microsoft har en hög utvecklingstakt och ger Office 365 ett stort fokus, finns det många nya funktioner, tips och tricks att ta del av. Ett sätt att göra detta är att gå med i Användarforumet för Office365. Där hittar du manualer, tips, lathundar och kan ställa frågor. Där finns även information om kontaktuppgifter om du behöver råd och hjälp. 

Whiteboard är en del av Office 365 som alla anställda och studenter har tillgång till via O365.umu.se. Du loggar in med ditt umu-id och lösenord.
Ytterligare information om utbildning, stöd i form av tips och trix, mm kommer. 

Har du frågor eller funderingar, kontakta Servicedesk så hjälper vi dig igång. 

Därför Whiteboard

I utredningen kan du läsa mer om valet av Whiteboard som digitalt verktyg vid möten.

Rekommendation om digitala verktyg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.