Om att reproducera en familj

13 januari 2021

Vilka etiska frågor aktualiseras när familjemedlemmar bidrar till varandra med så kallat reproduktivt material? Det är frågor som kommer att belysas i ett nytt forskningsprojekt med titeln "Reproducing the family: an ethical analysis of intra-familial access to reproductive potential". För projektet har filosofen Daniela Cutas tilldelats 4 500 000 kr av Wallenbergstiftelserna.

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.