Lämna in farliga kemikalier utan kostnad

25 oktober 2021

Du kan kostnadsfritt lämna in farliga kemikalier till Säkerhetshuset under perioden 12 november- 19 december.

I samband med bytet av kemikalieregistreringssystem har du möjlighet att kostnadsfritt lämna in farliga kemikalier som inte används.

Foto:

Universitetet byter kemikalieregistreringssystem och för att underlätta bytet genomförs en kvittblivningskampanj för farliga kemikalier. Verksamheter på campus Umeå ges möjlighet att kostnadsfritt lämna in farliga kemikalier till Säkerhetshuset fredagar kl. 8.00–10.00 under perioden 12 november- 19 december.

Observera att eventuellt explosiva kemikalier måste föranmälas till Prezero, magnus.andersson@prezero.com eller 072-232 11 87.

Vid inlämning av kemikalier ska den ifyllda blanketten Deklaration av inlämnat farligt kemiskt avfall samtidigt lämnas in. Ange "Kampanj 2021" som referens/betalningsställe på inlämningsblanketten för kostnadsfri inlämning.

Har du frågor om ditt kemikalieavfall, kontakta kemiexpert per.liljelind@umu.se, 090-786 93 21. Vid frågor om kampanjen, kontakta miljösamordnare asa.backstrom@umu.se, 070-202 95 12.

Information och karta till Säkerhetshuset finns här: Säkerhetshuset.

Läs mer om farligt avfall på sidan Farligt avfall och farligt gods.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.