Riskbedömning vid återgång till arbetsplatsen

13 oktober 2021

Vid återgång till arbetsplatsen uppmanas chefer undersöka vilka risker som finns på den aktuella arbetsplatsen, vidta eventuella åtgärder och följa upp hur återgången fungerar tillsammans med medarbetarna. Uppdaterad information särskilt riktad till chefer finns på Aurora. Förändringar i nationella regelverk när det gäller personer i riskgrupper har också gjort att universitetets regel för personal i riskgrupper och skyddsutrustning nu upphör att gälla.

Regel upphör att gälla

Från och med 1 oktober upphörde flera tillfälliga ersättningar och åtgärder som regeringen infört under pandemin, bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättning. Rektor har därför beslutat att Regel för personal som tillhör riskgrupper samt användande av skyddsutrustning med anledning av covid-19 upphör att gälla från den 12 oktober 2021.

Den information ur regeln som fortfarande är aktuell finns i stället på Aurora under länkarna nedan.

Umeå universitets rekommendation att munskydd ska användas i situationer där det inte går att hålla avstånd gäller fortfarande tills annat meddelas.

Ditt ansvar för riskbedömning

Vid återgång till arbetsplatsen som en följd av att pandemin lättar uppmanas chefer undersöka vilka risker som finns på den aktuella arbetsplatsen. När risker identifieras ska en handlingsplan med åtgärder för en säker och successiv återgång till arbetsplatsen upprättas. Chefer uppmanas även att följa upp hur återgången fungerar tillsammans med medarbetarna.

På nedanstående sida för chefer kan du läsa mer om

  • åtgärder för att förebygga smittrisker på arbetsplatsen
  • riskbedömning vid förändringar på arbetsplatsen
  • individuella riskbedömningar för medarbetare i riskgrupp respektive gravida medarbetare
  • oro för återgång till arbetsplatsen
  • var du som chef får stöd.

Riskbedömning vid återgång till arbetsplatsen (HR-guiden)

Information till dina medarbetare

Följande sida kommer dina medarbetare att hänvisas till i en separat nyhet och i Nyheter för anställda. I informationen står det bland annat att medarbetare som känner oro inför återgången kan kontakta sin chef för individuell dialog, men att det också går att få stöd från Feelgood. På sidan finns det även kortfattad information till medarbetare i riskgrupp och gravida medarbetare.

Risker och oro vid återgång till arbetsplatsen

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.