Uppföljning av undervisningsverksamhet under pandemin

17 november 2021

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) har sammanställt en rapport om institutionernas erfarenheter av undervisning i Covid-tider.

 

Foto:

UPL har på uppdrag av det Utbildningsstrategiska rådet (USR) gjort en uppföljning av institutioners erfarenheter av anpassning i undervisning på grund av pandemin och de restriktioner som funnits. Arbetet är sammanställt i en rapport som presenterats för universitetsledningen, USR och för fakulteterna.

Rapport - Undervisning i Covid-tider

Redaktör: Hanna Karlsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.