Vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

24 november 2021

Regeringen har nu fattat beslut om att införa vaccinationsbevis i Sverige från 1 december och det kan påverka allmänna sammankomster och offentliga tillställningar dit allmänheten bjuds in och som Umeå universitet ordnar, till exempel publika arrangemang. Däremot krävs inte vaccinationsbevis för studenter för att ta del av undervisning och examination.

Från 1 december införs en möjlighet för arrangörer och verksamhetsutövare att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 100 personer deltar. Men det blir inget krav. Om verksamhetsutövaren väljer att använda vaccinationsbevis behöver de däremot inte beakta de åtgärder som Folkhälsomyndigheten föreslår. Till exempel anvisade sittplatser, avstånd mellan grupper och storlek på sällskap, se information från Folkhälsomyndigheten i länken nedan.

Vad räknas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning

För att en sammankomst ska räknas som allmän eller en tillställning räknas som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Ett arrangemang som enbart riktar sig till Umeå universitetets studenter eller medarbetare och som inte allmänheten har tillträde till räknas inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Vaccinationsbevis kan inte krävas för undervisning och examination

Undervisning och examination räknas varken som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, och omfattas inte av förslaget om vaccinationsbevis. Däremot kan huvudman, till exempel Umeå kommun eller Region Västerbotten, ställa krav på vaccination vid extern praktik eller verksamhetsförlagd utbildning, vilket universitetets studenter i de fallen måste följa, men det är en helt annan fråga.

Användning av vaccinationsbevis

Enligt regeringens beslut ska anordnaren av sammankomsten eller tillställningen vid inpassage verifiera vaccinationsbevisets äkthet och kräva legitimation. De anordnare som använder vaccinationsbevis ska enligt Folkhälsomyndigheten även ha en rutin för hur kontrollen av vaccinationsbeviset ska genomföras, beskriver regeringen i ett pressmeddelande. Bland annat får inga personuppgifter lagras.

I regeringens beslut omfattas endast vaccinationsbevis, inte bevis på tillfrisknande eller negativt covidtest. Vaccinationsbeviset är en del av det så kallade covidbeviset som innehåller alla tre delar. Ett vaccinationsbevis utfärdas av E-hälsomyndigheten via covidbevis.se. Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna.

Publika arrangemang vid Umeå universitet

Fortsätt att skicka in frågor gällande specifika publika arrangemang som Umeå universitet anordnar till corona@umu.se, så besvaras din fråga inom kort.

Mer information hittar du hos övriga myndigheter

Beslut om vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller från 1 december 2021 (Regeringskansliet)

Folkhälsomyndigheten ska ta fram ett underlag för att bedöma behovet av att återinföra vissa smittskyddsåtgärder (Regeringskansliet)

Förslag på åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Folkhälsomyndigheten)

Läs mer om allmänna sammankomster (Polisen)

Läs mer om offentliga tillställningar (Polisen)

Läs mer om vaccinationsbevis (Covidbevis.se)

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.