Inget införande av vaccinationsbevis på universitetet

1 december 2021

UPPDATERAD 3 DECEMBER. Arbetsgivarverket har fastställt att myndigheter inte kan tillämpa krav på uppvisande av vaccinationsbevis utifrån en bestämmelse i regeringsformen, vilket är en av Sveriges grundlagar. Umeå universitet kan alltså inte tillämpa vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utan måste i stället anpassa deltagarantalet eller tillämpa Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Från 1 december 2021

Umeå universitet kan inte tillämpa krav på uppvisande av vaccinationsbevisen eftersom en myndighet varken av sina anställda eller av allmänheten kan kräva vaccinationsbevis. Ett sådant krav innebär ett indirekt krav på kroppsligt intrång (vaccinering) vilket inte är tillåtet enligt grundlagen. Detta har Arbetsgivarverket fastställt.

Om Umeå universitet arrangerar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning dit allmänheten har tillträde ska antalet deltagare understiga 101 personer (100 eller färre). Då finns det inget krav på att Folkhälsomyndighetens föreskrifter måste följas, men de kan tillämpas.

Om Umeå universitet arrangerar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning dit allmänheten har tillträde och där det inte går att begränsa antalet deltagare till 100 måste arrangören tillämpa Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

För övriga arrangemang och aktiviteter som inte utgör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska arrangörer dels följa de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten ställer och dels kan en viss försiktighet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter iakttas.

Umeå universitet rekommenderar att utomstående arrangörer, till exempel studentkårer, som nyttjar eller hyr Umeå universitets lokaler för arrangemang som de själva arrangerar följer rådande restriktioner.

Undervisning och examination omfattas inte av ovanstående.

Stöd till dig som arrangör

Är du osäker på om ditt arrangemang klassas som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning? Läs mer på sidan Universitetets allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Läs Folkhälsomyndighetens Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.