Nu lanseras webbsidorna ”Om något händer”

8 december 2021

Sidorna "Om något händer" samlar hjälp och stöd för hur du ska agera och vilken hjälp som finns vid händelser som rör arbetsmiljö, trakasserier, hot, incidenter och arbetsskador.

Som en del av de prioriterade åtgärder som universitetsledningen nu sätter fokus på i samband med universitetets arbete för en tryggare arbetsplats, lanseras nu en första version av sidorna Om något händer på medarbetarwebben Aurora.

Syftet med Om något händer att är samla ihop den hjälp och stöd som finns vid händelser som rör arbetsmiljö, trakasserier, hot, incidenter och arbetsskador. Sidorna riktar sig till dig som arbetar vid Umeå universitet och går att nå via startsidan på medarbetarwebben under ingången Stöd och service.

Planen är att ta fram ett liknande upplägg med samlad information till universitetets studenter och med sikte på lansering under första kvartalet av 2022.

Sidorna Om något händer kommer översättas till engelska innan jul och fyllas på med ytterligare innehåll under 2022.

Gå till sidorna Om något händer

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.