Rektor ger uppdrag om ny rapport om sexuella trakasserier vid Umeå universitet

21 december 2021

Universitetsledningen finansierar en utökad analys av det resultat som den nationella studien från Nationella sekretariatet för genusforskning, på uppdrag av Samverkans- och forskningsprogrammet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet, samlade in i våras om förekomst, omfattning och konsekvenser av sexuella trakasserier inom akademin i Sverige. Den nya analysen som Britt-Inger Keisu vid UCGS ska genomföra kommer att fokusera på data som samlats in från Umeå universitet.

Syftet är att beskriva könsmässig förekomst av sexuella trakasserier, kränkande behandling, skattat stöd i relation till problem i arbetet/studier samt hälsa bland anställda och studenter vid universitet. Rapporten kompletteras också med en analys av resultatet jämfört med resultaten från universitetets medarbetarenkät som genomförts sedan 2006.

Britt-Inger Keisu och hennes kollegor hoppas också att kunna få tillgång till primärdata från studien. I så fall kan gruppen också analysera samband mellan hälsa och sexuella trakasserier, kränkande behandling samt genusbaserad utsatthet.

I uppdraget till UCGS ingår också att arrangera en temadag för studenter och anställda med rubriken "Sexuella trakasserier – i teori och praktik" under senare delen av våren 2022.

Läs hela uppdragsbeskrivningen här

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.