Arbete hemma och julluncher utifrån nya smittskyddsåtgärder

9 december 2021

Umeå universitet ska göra det möjligt för medarbetare att i viss utsträckning arbeta hemifrån. Det är upp till dig som chef att avgöra vilka arbetsuppgifter, om några, som kan utföras hemifrån. Universitetet avråder från större samlingar av medarbetare, men julluncher kan gå att genomföra.

Formuleringen i regeringens åtgärdsplan mot covid-19 som trädde i kraft den 8 december är att ”arbetsgivare ska möjliggöra att anställda i viss utsträckning kan arbeta hemifrån”. Av den anledningen skjuter Umeå universitet på den planerade gradvisa återgången till arbetsplatsen som skulle ha varit genomförd till årsskiftet.

Det här gäller från den 8 december

Arbetsuppgifter som behöver göras på arbetsplatsen, kan fortsätta att utföras på plats. När det gäller övriga arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån, är det du som chef som avgör i vilken utsträckning dina medarbetare ges möjlighet att arbeta hemifrån.

Syftet med att ge medarbetare större möjligheter att utföra sitt arbete hemifrån, är för att de som behöver vara på plats ska kunna hålla avstånd i universitetets lokaler, såväl i kontorslandskap som i fikarum.

Var tydlig med att alla med symptom stannar hemma och testar sig

Som chef är det viktigt att du informerar dina medarbetare om vikten av att stanna hemma vid symptom. Alla som har symptom på covid-19 ska också provta sig med PCR-prov. Påminn också dina medarbetare om att det är möjligt att vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid och att det finns en vaccinationsmottagning i Universum.

Större samlingar över 25 personer avråds

Umeå universitet avråder från julfester och större samlingar av medarbetare. Däremot kan julluncher med sittande sällskap genomföras om avstånd kan hållas mellan sällskap och trängsel undvikas. Det är arrangören som ansvarar för att avstånd kan hållas.

Mindre möten kan genomföras på plats om avstånd kan hållas, men större möten och arrangemang såsom publika föreläsningar bör genomföras digitalt eller skjutas upp.

En riktlinje från Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten är att begränsa gruppstorlekar till 25 personer. När det är möjligt att hålla avstånd kan varannan stol-principen vara en möjlig väg, men Umeå universitet utfärdar inte några skarpa riktlinjer i det här skedet.

För undervisning och examination införs inga begränsningar i antal personer eller avstånd mellan personer. Studenter bör däremot hålla avstånd inför och efter föreläsningar, tentamen och liknande för att undvika trängsel. Vid salstentamen finns det särskilda riktlinjer för avstånd mellan skrivande som Tentamensservice ansvarar för att de följs. I situationer där rimligt avstånd inte kan hållas bör munskydd användas.

Frågor eller synpunkter

Om du har synpunkter eller frågor om universitetets information eller hantering av pandemin, vänligen kontakta krisledningsgruppen på corona@umu.se.

Läs mer

Läs rektorsbeslutet för Umeå universitet 

Nyhet för medarbetare

Åtgärder mot covid-19 från 8 december (Folkhälsomyndigheten)

Åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder från och med 8 december (Regeringskansliet)

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.