Så påverkar de nya smittskyddsåtgärderna dig som medarbetare

9 december 2021

De smittskyddsåtgärder som började gälla den 8 december berör inte undervisningen på universitetet, som kan fortsätta med fysisk närvaro. Chefer avgör vilka andra arbetsuppgifter som kan genomföras hemifrån och universitetet rekommenderar att större sammankomster genomförs digitalt eller skjuts upp.

 

Foto:

På grund av ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning har regeringen infört en ny åtgärdsplan med smittskyddsåtgärder mot covid-19 från och med den 8 december. Som svar på detta fastställde rektor den 9 december ett reviderat beslut för Umeå universitet som gäller tills vidare.

I korthet gäller det här för dig som medarbetare

  • Håll avstånd och undvik trängsel om du befinner dig i lokalerna.
  • Ovaccinerade personer har ett extra stort ansvar att hålla avstånd.
  • Mindre möten kan genomföras på plats med avstånd, men genomförs med fördel digitalt.
  • Större möten och sammankomster bör genomföras digitalt eller skjutas upp.

Beroende på dina arbetsuppgifter kan du ges möjlighet att arbeta hemma. Det är din chef som avgör. Den gradvisa återgången till arbetsplatsen flyttas fram.

Undervisning och examination påverkas inte av åtgärdsplanen och kan därför genomföras enligt plan.

En riktlinje från Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten är att begränsa gruppstorlekar till 25 personer. När det är möjligt att hålla avstånd kan varannan stol-principen vara en möjlig väg, men Umeå universitet utfärdar inte några skarpa riktlinjer i det här skedet.

För undervisning och examination införs inga begränsningar i antal personer eller avstånd mellan personer. Studenter bör däremot hålla avstånd inför och efter föreläsningar, tentamen och liknande för att undvika trängsel. Vid salstentamen finns det särskilda riktlinjer för avstånd mellan skrivande som Tentamensservice ansvarar för att de följs. I situationer där rimligt avstånd inte kan hållas bör munskydd användas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Vaccinationsmottagningen på Campus Umeå har fortsatt öppet både för drop-in och tidsbokning. Den som inte är vaccinerad har också ett särskilt ansvar att hålla avstånd och undvika trängsel.

Om smittspridningen fortsätter att öka kommer regeringen att införa steg 2 i sin åtgärdsplan, vilket skulle medföra att ytterligare åtgärder är nödvändiga vid Umeå universitet. Steg 2 innebär bland annat ökad digital undervisning och tydligare krav på arbete hemma.

Frågor eller synpunkter:

Om du har synpunkter eller frågor om universitetets information eller hantering av pandemin, vänligen kontakta krisledningsgruppen på corona@umu.se.

Läs mer:

Läs rektorsbeslutet för Umeå universitet 

Åtgärder mot covid-19 från 8 december (Folkhälsomyndigheten)

Åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder från och med 8 december 2021 (Regeringskansliet)

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.