Slopat krav på läkarintyg för misstänkta smittbärare som inte kan gå till jobbet

17 december 2021

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg för misstänkta smittbärare. Det påverkar dock bara medarbetare som har arbetsuppgifter som inte kan utföras hemma. Åtgärderna gäller från 27 december 2021.

Regeringen har beslutat att återinföra tillfälliga bestämmelser om slopat krav på läkarintyg för misstänkta smittbärare från och med den 27 december 2021. Det innebär att medarbetare som misstänks vara smittbärare av covid-19 och som därför inte får gå till sitt arbete inte längre behöver uppvisa läkarintyg för att få lön. Däremot behöver medarbetaren intyga i skrift att den har fått förhållningsregler om att inte gå till arbetet på grund av misstänkt smitta.

Det här kan vara aktuellt om en medarbetares familjemedlem eller annan hushållskontakt har fått bekräftad covid-19.

Det slopade kravet på läkarintyg gäller bara medarbetare som är friska och som har arbetsuppgifter som inte kan utföras hemma.

Medarbetare som är friska och kan arbeta hemma ska i stället arbeta hemifrån i samråd med chef. Medarbetare som är för sjuka för att arbeta ska anmäla sjukfrånvaro. Medarbetare som vårdar sjuka barn ska anmäla vård av barn.

De tillfälliga bestämmelserna gäller till och med den 31 mars 2022.

Läs vad som gäller om en medarbetare misstänks vara smittbärare (Aurora)

Kravet på läkarintyg för smittbärarpenning tas tillfälligt bort (Regeringskansliet)*

*Notera att Umeå universitets medarbetare inte kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan eftersom de inte förlorar någon inkomst om de är misstänkta smittbärare.

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.