Utredare av universitetets hantering av misskötsamhet utsedd

7 december 2021

En del i universitetets åtgärder för att förbättra arbetet med att förebygga och hantera trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, är att genomföra en extern utvärdering. Den 23 november fastställdes uppdragsbeskrivningen och idag den 7 december beslutades att tidigare generaldirektören Karin Röding får i uppdrag att genomföra utvärderingen under perioden 1 februari till och med den 31 mars 2022.

Ett av kraven i valet av extern utvärderare har varit att personen är oberoende i förhållande till Umeå universitet i fråga om andra uppdrag eller intressen inom universitetet. Detta för att inte påverka utvärderarens opartiskhet och självständighet.

- Karin Röding har en mycket gedigen erfarenhet från akademin och universitets- och högskolesektorn inom en rad ledande befattningar. Hon har också integritet och god insikt i de frågor som utvärderingen ska omfatta. Jag är därför glad att Karin Röding accepterat uppdraget och jag ser fram emot hennes rapport som blir en viktig del i universitetets arbete för att förbättra och utveckla arbetet med att förebygga och hantera trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, säger rektor Hans Adolfsson.

Utvärderingen ska genomföras under perioden 1 februari till och med den 31 mars 2022.En slutrapport lämnas till rektor senast den 31 mars 2022.

Läs Direktiv för utvärdering av Umeå universitets hantering av misskötsamhet

Det här är Karin Röding

Karin Röding var generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR) mellan den 1 april 2018 och 9 september 2020. Röding har även varit statssekreterare i Utbildningsdepartementet åt ministern för högre utbildning och forskning, rektor vid Mälardalens högskola, och universitetsdirektör vid Uppsala universitet och Karolinska institutet samt haft en rad viktiga uppdrag inom ramen för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

För en tryggare arbetsplats

Flera åtgärder pågår för att göra universitetet bättre rustat för att hantera och motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.