Fortsätt följa universitetets smittskyddsåtgärder

22 mars 2021

Ett år av pandemi har gått och vi befinner oss i en svår situation med hög smittspridning lokalt. Vi vill därför påminna om att alla som kan ska undvika att vistas på universitetet och fortsätta arbeta hemma. Att stanna hemma när du är sjuk eller har lindriga sjukdomssymptom är en självklarhet.

Det här gäller vid Umeå universitet

  • Undvik att vistas i universitetets lokaler.
  • Arbeta hemma i den utsträckning det är möjligt.
  • Håll avstånd till andra om du måste befinna dig i lokalerna.
  • Begränsa din fysiska kontakt till ett fåtal och samma individer.
  • Stanna hemma om du har minsta symptom på sjukdom.
  • Genomför alla dina möten digitalt eller skjut upp dem.
  • Genomför inga evenemang i universitetets lokaler.
  • Var mycket restriktiv gällande tjänsteresor.
  • Genomför undervisning och examination med digitala inslag så långt det är möjligt.
  • Använd munskydd i situationer där du inte kan undvika att vistas nära andra.

De här smittskyddsåtgärderna gäller till den 7 juni.

Ta också för vana att kolla in på umu.se/covid-19 för uppdateringar.

Förlängda rekommendationer i länet

Det allvarliga läget och en kraftig påverkan på sjukvården i länet har gjort att Region Västerbotten nu har förlängt sina skärpta rekommendationer fram till den 18 april. Det innebär att du i ännu högre utsträckning ska umgås med få människor, undvika platser om det är risk för trängsel, arbeta hemma så ofta du kan, inte göra några onödiga resor inom eller utom länet samt använda munskydd i kollektivtrafiken och när du inte kan undvika nära kontakt med andra.

Läs mer om de förlängda rekommendationerna i Västerbotten

Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter på universitetets hantering av covid-19, vänligen kontakta krisledningsgruppen på corona@umu.se.

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.