Kaj Ahlsved ny gästforskare vid kultmed

5 mars 2021

Kaj Ahlsved disputerade i musikvetenskap vid Åbo akademi 2017. Som stipendiat och gästforskare kommer han att arbeta med projektet Idrottsföreningars sång- och musikkultur ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv. Kaj Ahlsved kommer att bedriva sin forskning vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kaj Ahlsved studerar hur musik och musicerande i idrottssammanhang kan skapa en stark gemenskap mellan människor men också avskilja samhällsskikt och grupperingar från varandra. Projektet syftar ytterst till att ge en historisk bakgrund till dagens läktarkultur.

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, ger möjlighet till akademisk fördjupning på postdoktoral nivå eller efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande. Kungl.

Gustav Adolfs Akademiens stipendier riktas till nydisputerade forskare utanför Sverige som vill tillbringa minst ett halvår vid ett svenskt lärosäte eller vetenskapligt arkiv/bibliotek.

Läs mer på gustavadolfsakademien.se

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.