Antagningsbesked för urval 1 kommer en vecka senare

6 april 2021

Universitets- och högskolerådet har beslutat att sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg i år flyttas fram från den 21 juni till den 5 juli. Förändringen innebär att det första antagningsbeskedet fördröjs med en vecka och kommer först den 16 juli.

På grund av konsekvenser av pandemin behöver vissa gymnasieskolor i år mer tid för att leverera slutbetygen inför höstterminens antagning. Universitets- och högskolerådet har därför beslutat att förlänga sista kompletteringsdag för dessa försenade betyg med två veckor, till den 5 juli.

Det innebär att antagningsbesked för det första urvalet flyttas fram en vecka, från 9 juli till 16 juli. Förändringen innebär att årets svarsperiod för första antagningsomgången – med sista svarsdag den 23 juli – blir mycket kortare.

Antagningsbesked för urval 2 publiceras enligt tidigare plan den 29 juli.

Övergripande tidplan för höstens antagningsomgång (ursprungliga datum inom parentes):

Första anmälningsdag 15 mars (15 mars)
Sista anmälningsdag 15 april (15 april)
Sista kompletteringsdag 5 juli (21 juni)
Urval 1 14 juli (7 juli)
Antagningsbesked 1 16 juli (9 juli)
Sista svarsdag 23 juli (23 juli)
Urval 2 27 juli (27 juli)
Antagningsbesked 2 29 juli (29 juli)

För mer information:
UHR: Sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg förlängs till 5 juli

Kontaktperson:
Anette Gröndahl
Områdeschef Antagningen, Studentcentrum
anette.grondahl@umu.se

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.