Beslut klart om fördelning av extra forskningsanslag inom universitetet

28 april 2021

BESLUT I regeringens vårproposition och förslag på ändringar i årets budget finns ett extra forskningsanslag till Umeå universitet på ca 19,5 miljoner kronor. Nu har rektor Hans Adolfsson beslutat om hur fördelningen av medlen inom universitetet ska göras.

Hälften av det extra anslaget fördelas utifrån befintligt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå i 2021 års budget. Den andra hälften av anslaget fördelas utifrån indikatorer för vetenskaplig produktion och andelen externa medel.

Fördelningen

Humanistisk fakultet: 1 871 tusen kronor
Samhällsvetenskaplig fakultet: 4 891 tusen kronor
Medicinsk fakultet: 6 434 tusen kronor
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: 5 784 tusen kronor
Lärarhögskolan: 495 tusen kronor

Har du frågor kontakta Isabelle Riby, Planeringsenheten

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.