Gradvis återgång till campus i höst

27 april 2021

BESLUT Trots att vaccinations- och smittläget framöver är högst osäkert, har universitetet nu beslutat om hur de första veckorna av höstterminen ska genomföras. Planen är att börja försiktigt men med förhoppningen att kunna öppna upp verksamheten gradvis under höstens gång.

Den 27 april beslutade rektor hur verksamheten vid Umeå universitet ska bedrivas under terminens första period, den 30 augusti till och med den 29 september. Därefter är förhoppningen att steg för steg kunna återgå till campus i den takt som pandemin tillåter. Beslutet är taget i samråd med smittskyddet i Region Västerbotten.

– Tillsammans har vi har under den här prövningens tid visat att vi är bra på att hålla smittspridningen nere på universitetet och samtidigt bedriva en bra verksamhet. Det ska alla ha en stor eloge för. När hösten börjar, måste vi fortsätta ha detta som mål och jag tror och hoppas att vi tillsammans kan hålla ut några veckor till, säger rektor Hans Adolfsson.

Inriktningen för terminsstarten

Hans Adolfsson, rektor.

Foto:

– Vår prioritet som lärosäte är att göra det möjligt för utbildning och forskning att kunna bedrivas genom pandemin och att våra studenter ska ges förutsättningar att genomföra sina studier som planerat, samtidigt måste våra medarbetare må bra, fortsätter Hans Adolfsson.

Från terminsstart möjliggörs undervisning på campus för nybörjarstudenter på programutbildningar förutsatt att undervisningen kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Detta för att ge dessa studenter en så bra start på sina studier som möjligt.

För övrig undervisning och för all examination gäller samma anpassningar som har gällt under våren 2021. Det vill säga att digitala anpassningar bör göras där det är möjligt.

Det innebär givetvis att även du som är lärare och undervisar nybörjarstudenter på program ges möjlighet att arbeta på campus i den utsträckning som behövs för att planera och genomföra undervisningen. Även du som jobbar tekniskt eller administrativt och som behövs på plats för att möta de nya studenterna ges därför samma möjlighet.

För resterande medarbetare kommer de första veckorna av höstterminen att likna vårterminen med arbete hemifrån för att minimera antalet personer på campus.

Det kommer sannolikt fortfarande vara viktigt att hålla avstånd till varandra även i höst, så för att minska risken för trängsel när fler kommer vistas på campus bör du undvika att besöka universitetets lokaler om du inte behöver vara där och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd när du är på campus. Möten ska fortfarande ske digitalt och arrangemang som inte kan genomföras digitalt får lov att pausas tills vidare.

Universitetsbiblioteket öppnar sina studieytor och grupprum igen vilket gör att studenterna får bättre tillgång till de resurser som biblioteken erbjuder.

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör vid Universitetsledningen.

Foto:

– Anledningen till den försiktiga inställningen är den osäkerhet som råder när det gäller hur snabbt vaccineringen kan genomföras och hur smittläget utvecklas. Planen är därför att fatta ett nytt beslut i augusti om hur perioden efter september ska se ut när det går att utläsa en tydligare bild av läget. Även om vi förstår att planerings-förutsättningarna för terminens undervisning är knepiga finns det ändå stora delar av verksamheten som kan dra nytta av lättnader i bestämmelserna, säger Per Ragnarsson, ordförande i krisledningsgruppen och biträdande universitetsdirektör.

Arbete hemma även i sommar

Samtidigt som beslutet om höstterminen tas förlängs universitetets nuvarande smittskyddsåtgärder och bestämmelser till den 29 augusti, vilket innebär fortsatt arbete hemma under sommaren. Dock ges medarbetare som planerar undervisning möjlighet att arbeta på campus mellan 8 och 29 augusti – om det behövs.

Detta framgår av ett beslut som täcker universitetets sommarkurser 2021. Den 30 augusti tar beslutet som gäller höstterminen 2021 över.

Det finns stöd att få

Lars Nordlander, personalchef.

Foto:

– Pandemin är, och fortsätter vara, en stor utmaning. Därför kan ett besked om fortsatt arbete hemma kännas motigt. Det är viktigt att känna till att det finns hjälp och stöd att få i den här situationen för både dig som medarbetare och studenter som du kanske kommer i kontakt med, säger Lars Nordlander, personalchef.

Medarbetare kan vända sig till företagshälsovården Feelgood eller sin närmaste chef för att få stöd. Mer information finns på Aurora.

Om en student har behov av stöd kan studenten hänvisas till Studenthälsan, och när det gäller studierelaterade frågor går det att söka stöd hos Studieverkstaden vid Universitetsbiblioteket. All information och kontaktuppgifter hittar studenten på umu.se/student.

Läs mer om detaljerna i beslutet

Kontakta krisledningsgruppen

Om du har frågor eller synpunkter på universitetets hantering av covid-19, kan du kontakta krisledningsgruppen på corona@umu.se.

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.