Placeringspolicy med starkare hållbarhetsfokus

27 april 2021

BESLUT Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 april om att uppdatera universitetets placeringspolicy för anknutna stiftelser. Den nya policyn ställer krav på ett starkare hållbarhetsfokus i kapitalförvaltningen.

Universitetsstyrelsen är förvaltare för 34 stiftelser som är anknutna till Umeå universitet, bland annat Stiftelsen JC Kempes minnes akademiska fond, Stiftelsen för ekonomisk forskning i Umeå – Handelshögskolan i Umeå, och Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet.

- Målsättningen med den nya placeringspolicyn är att universitetet genom en ansvarsfull kapitalförvaltning ska placera tillgångarna med etiska och miljömässiga hänsyn och därigenom bidra till att förverkliga Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, säger rektor Hans Adolfsson.

Det är framför allt avsnittet om regler för etik och hållbarhet som har reviderats. Utöver en allmän uppdatering har det införts nya hållbarhetskrav i kapitalförvaltningen. Även den tidigare policyn innehöll hållbarhetskrav, i första hand krav på att exkludera bolag som utvinner eller föräldrar fossila bränslen eller företag vars verksamhet i huvudsak omfattar alkohol, tobak, vapen, etc., så kallad negativ screening.

Nytt i den reviderade policyn är att den också möjliggör så kallad positiv screening, det vill säga investeringar i bolag som aktivt kan bidra till en hållbar omställning av samhället.

- Det känns också bra att vi med revideringen av placeringspolicyn bockar av ytterligare en av aktiviteterna i handlingsplanen för klimat och hållbarhet 2021-23, fortsätter rektor Hans Adolfsson.

Uppdateringen bygger på en omvärldsanalys av andra universitets placeringspolicys, och de nya reglerna för etik och hållbarhet har stämts av med de kapitalförvaltare som Umeå universitet anlitar.

Universitets placeringspolicy

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.