Återgång till ordinarie regler för bokning av lokaler

11 maj 2021

Rektor har beslutat att från och med 24 mars och framåt gäller ordinarie rutiner för bokning och avbokning av universitetsgemensamt bokningsbara lokaler.

Från och med 24 mars och framåt gäller ordinarie rutiner för bokning och avbokning av universitetsgemensamt bokningsbara lokaler. Detta tillämpas oavsett smittskyddsläge under 2021.

Pandemin har inneburit ett betydande underskott för bokningsbara lokaler. På grund av det har lokalbokningar debiterats oavsett om lokalen nyttjats eller inte. De lokalbokningar som fanns i systemet den 11 november (och som gällde för tidsperioden 11 november 2020 – 23 mars 2021) har debiterats enligt denna modell.

Fakulteter/motsvarande ska år 2021 finansiera mellanskillnaden mellan andel av intäktskrav reducerat med debiterade bokningar, studentbokningar och externa intäkter med mera. Denna andel av intäktskrav är i proportion till respektive fakultets/motsvarande kostnader för bokningsbara lokaler år 2019. Fakultet/motsvarande avgör om kostnader ska föras vidare till institutioner och enheter. Denna hantering har stämts av med och godkänts av samtliga dekaner.

Senast den 31 oktober ska Universitetsservice presentera en prognos över vilka kostnader respektive fakultet/motsvarande prognostiseras betala år 2021. Universitetsservice ska vid denna tidpunkt även ta fram uppgift på vilka debiteringar som prognostiseras göras år 2021 per institution och enhet.

Boka lokal 

Har du frågor, kontakta

Joakim Hallstig, enhetschef Universitetsservice
joakim.hallstig@umu.se
090-786 78 05

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör
per.ragnarsson@umu.se
090-786 55 86

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.