Förverkliga en projektidé med hjälp av målmedvetna studenter

27 maj 2021

Ett team av målmedvetna sistaårsstudenter från civilingenjörsprogrammen ser fram emot att ta sig an ett av dina forskningsprojekt eller en av dina kommersiella idéer.

I 15-poängskursen Design-Build-Test som börjar i september arbetar studenter från civilingenjörsprogrammen i bioteknik, teknisk fysik, teknisk datavetenskap, maskinteknik och industriell ekonomi i team om sex-åtta personer i fem månader med innovativa projekt. De får träning i agil projektledning och grupputveckling och kombinerar varandras kompetenser för att hjälpa dig att förverkliga ditt projekt.

Sex exempel på projekt från förra året:

* Development of an interactive gene editing game at Curiosum

* Acoustics in Norway Spruce

* Development of web-app for microscopic image analysis in biotech industry

* New improved method for measuring the mucus layer in the gut by using image detection

* Development of a micro radar distance sensor

* Optimisation of purification system for textile wastewater

Bernard Wessels och Judith Felten har gjort en kort video om den vetenskapliga bakgrunden och projektstyrningen av deras projekt om hur aspar reser sig:
https://youtu.be/yhVnDfe4IHs

Vill du förverkliga ett av dina spännande projekt i höst? Skriv då till martin.rosvall@umu.se för att få veta mer om hur du kan dra maximal nytta av den här möjligheten.

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.