”Så här ska inte akademin se ut” – Paneldiskussion om lika villkor

18 maj 2021

Mobbning, trakasserier och diskriminering.
Det är några teman som kommer att behandlas i en paneldiskussion om lika villkor och jämställdhet i akademin vid Umeå universitet.
– Man kan sitta och vara upprörd över saker på sitt kontor men det kommer inte förändra världen. Det här första eventets syfte är att inse att man har allierade, säger Carolina Hawranek, doktorand på Institutionen för strålningsvetenskaper, tillika initiativtagare till arrangemanget.

Det finns många vittnesmål om hur kvinnliga forskare har blivit negativt särbehandlade på grund av sitt kön, något som dokumentären "Picture a scientist" belyser.

Foto:

I december år 2020 bjöd professor Lars Nyberg in medarbetare vid Umeå universitet till ett seminarium med den före detta Umeåprofessorn Pernilla Wittung-Stafshede. Numera arbetar hon vid Chalmers tekniska högskola där hon även leder Genie – Gender Initiative for Excellence, som är en stiftelse med syfte att förbättra jämställdheten bland lärare och forskare vid Chalmers.
På seminariet deltog Umeådoktoranden Carolina Hawranek, hon beskriver det som en ögonöppnare full med data på skevheter i akademin.
– Pernilla drog graf efter graf som avslöjade totalt onödig särbehandling, säger Carolina Hawranek.
Efteråt tänkte hon "Vi har alla dessa siffror, men vad gör vi åt dem?". Det fick hon inte svar på då och som doktorand upplevde hon sig inte vara i position att driva frågan vidare.

Inte då. Men det är precis vad som senare skulle hända.

Blev inspirerad

Carolina Hawranek började följa Genie-nätverket, vilket ledde till att hon såg den amerikanska dokumentären "Picture a scientist" (2020). I filmen får tittarna följa flera framstående kvinnliga forskare som lyfter hinder de stött på i sin profession – diskriminering, sexuella trakasserier, mobbning och andra oegentligheter som baserats på vilket kön de har.

– När jag hade sett filmen kände jag att det här är inte så akademin ska se ut – och vi är många som vill jobba för en förändring, säger Carolina Hawranek.

Carolina Hawranek har under arbetet med arrangemanget blivit lika-villkorsföreträdare på sin institution.

Foto: Barbro Numan Hellqvist

Filmen fokuserar också på att forskarna skapar ett nätverk och tar fram underlag för att visa på den ojämställdhet som finns inom akademin, ett nätverk som bidrar till verklig förändring.

Carolina Hawranek blev inspirerad och ville att alla vid Umeå universitet skulle få möjlighet att se filmen. Så hon hörde av sig till kollegor på Universitetsbiblioteket som blixtsnabbt såg till att filmen blev tillgänglig för medarbetare och studenter.

Här kan du med ditt UmU-inlogg streama filmen.

Tipsade medarbetare

Med tidsbegränsad tillgång till filmen började Carolina Hawranek tipsa kollegor och bekanta – någon hon läst en kurs med, en annan vars namn hon sett på ett digitalt event – om möjligheten att se filmen.
Men det hon egentligen gjorde var att sätta en snöboll i rullning, de halvbekanta medarbetarna ville nämligen göra mer och planer började smidas. Strax därpå kom Västerbottens-Kurirens granskning av sexuella trakasserier vid Umeå universitet och visade att frågan är högst angelägen även här – snöbollen växte sig bara större.

Arrangemang i slutet av maj

Torsdagen den 27 maj arrangeras en paneldiskussion om lika villkor och jämställdhet i akademin på Umeå universitet med filmen "Picture a scientist" som utgångspunkt. Panelen på fem personer representerar alla fakulteter samt flera nivåer, från doktorand till prorektor. Vicerektor Heidi Hansson, med särskilt ansvar för lika villkorsfrågor, kommer att inleda diskussionen och sedan finns det utrymme för deltagarnas frågor.
– Vi ser det som en bottom-up-aktivitet som handlar om att få fler att inse att de inte är ensamma på sina institutioner. Det här är en fråga som berör många människor men det finns inget öppet forum i dag, säger Carolina Hawranek.

Dessa personer ingår i panelen

Prorektor Heidi Hansson inleder paneldiskussionen och du kommer att kunna ställa frågor till följande paneldeltagare:


Arrangörernas förhoppning är att filmen ska hjälpa till att sätta ljus på föråldrade strukturer som diskriminerar framför allt kvinnor i akademin och att paneldiskussionen sedan kan bidra till konstruktiva samtal om hur man bryter dem.
– Ganska många av oss lever i någon typ av bubbla där vi tror att allt runt omkring oss sköts på ett ordnat, rättvist och korrekt sätt, tills vi stöter på motsatsen. Det är bara de som blir illa behandlade som får den där naiva verkligheten förstörd, säger Carolina Hawranek och fortsätter:
– Filmen ger en inblick som förhoppningsvis kan skapa ödmjukhet och öppenhet för att tänka nytt kring vår arbetsmiljö.

Viktigt för forskningen

Men vinsten är inte bara en bättre arbetsmiljö för alla, utan i förlängningen även forskningen i stort. Att komma bort från likriktighet och i stället sträva efter mångfald och flera perspektiv ligger i forskningens själva natur och borde vara eftersträvansvärt för alla forskare.
– Är man en engagerad forskare med en klok hjärna som bryr sig om nytänkande och evidens så vill man jobba med andra kloka hjärnor, oavsett vilken kropp de sitter i, säger Carolina Hawranek.

Här kan du läsa mer om arrangemanget och anmäla dig

Initiativtagarna till arrangemanget

Fem kollegor från olika fakulteter vid Umeå universitet har sammarbetat kring arrangemanget. De är: 

Carolina Hawranek: doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper
Malin Linder Nording: Universitetslektor vid Kemiska institutionen
Elin Wallsten: Doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper
Sara Wilson: Universitetslektor vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)
Therese Nilsson: Bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek (UB)

Picture a scientist – trailer

A film by Sharon Shattuck & Ian Cheney

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.