Provtagning i samband med nödvändig tjänsteresa

18 maj 2021

Trots att universitetet har beslutat om stor restriktivitet när det gäller tjänsteresor kan vissa resor vara nödvändiga. I dessa fall kan det också krävas att den resande uppvisar ett negativt covid-prov. Då är det företagshälsovården du ska vända dig till. Men det finns mycket att tänka på.

I enlighet med rektors beslut den 27 april 2021 råder det stor restriktivitet för tjänsteresor och digitala lösningar ska alltid vara huvudalternativet. Det här gäller till den 29 september, vad som ska gälla därefter är inte beslutat än.

Om bedömningen är att du ändå måste genomföra en tjänsteresa, och du ska resa till ett annat land, inom EU eller utanför EU, kan det krävas att du kan visa att du inte är smittad av covid-19 genom ett test samt intyg. Regionernas provtagning ska bara användas när du har symptom eller testas i samband med smittspårning. Därför erbjuder företagshälsovården Feelgood både PCR-test och antigentest. Kostnader för provtagning ingår inte i det universitetsgemensamma avtalet utan är något som institutionen eller enheten finansierar.

Vilket test som krävs kan variera. Vissa länder ställer krav på PCR-test medan andra accepterar antigentest. Vilka regler som gäller behöver du kontrollera inför den aktuella resan. Du måste också vara införstådd i vilka regler som gäller för inresa och vistelse i landet och kontrollera att det land du tänkt resa till inte listas i UD:s reseavrådan. Tänk också på att du kan behöva lämna prov även vid inresa tillbaka till Sverige.

Läs mer på sidan Resor om vad du behöver tänka på och för beställning av provtagning.

Reseinformation

Håll dig uppdaterad om vad som gäller för resor.

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.