Teckna enskild Student UT-försäkring för studenter som behöver sitta i karantän

17 maj 2021

För studenter som ska resa på utbyte under höstterminen och behöver sitta i karantän kan det behöva tecknas en enskild Student UT-försäkring, så att studenten är försäkrad under hela sin vistelse.

Försäkringen Student UT gäller två veckor före terminsstart och två veckor efter terminsavslut. De dagar inför terminen som tillkommer på grund av karantän finns det möjlighet att teckna extra försäkring för. Säkerställ med era studenter vilka datum som försäkringen behöver täcka för att inte betala för de veckor ordinarie försäkring gäller.

Så här beställer du extra försäkring

Skicka beställningen till forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se så snart som möjligt. International Office står för kostnaden för tilläggsförsäkringen. 

Uppgifter du behöver skicka in:

• Vilken försäkring du vill teckna
• Vilken tidsperiod försäkringen ska gälla. Försäkringen kan börja gälla tidigast dagen efter att du gör din beställning
• Namn på de som ska vara försäkrade
• Personnummer eller födelsenummer på de som ska vara försäkrade
• Vilket land personerna kommer ifrån eller ska resa till
• Beställarens namn, postadress, fakturaadress och fakturareferens
• Beskriv vad försäkringsbehovet avser.

Uppge fakturareferens 7527.
Ange dig som beställare som kontaktperson.

Mer information finns på Kammarkollegiets hemsida.

Studenter på universitetsövergripande avtal

För de studenter som åker via de universitetsövergripande avtalen så tecknar International Office förlängd försäkring där det behövs på grund av karantän.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.