Utomhusträffar möjligt med försiktighet

18 maj 2021

I februari avrådde universitetet sina medarbetare från att träffas även utomhus. I maj är faran inte över och smittspridningen är inne i en intensiv fas i Västerbotten. Trots detta lyfts nu avrådan från fysiska sammankomster utomhus vilket gör det möjligt för medarbetare att träffas i små grupper.

Region Västerbotten förlängde den 6 maj på nytt de särskilda rekommendationer som har gällt i länet sedan februari. I dessa går att läsa att alla bör minimera sitt umgänge, men att det går att umgås utomhus om avstånd hålls:

"Umgås med få människor. Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där."

Med utgångspunkt i den formuleringen lyfter universitetet nu sin avrådan från att medarbetare inte bör träffas utomhus. Samråd har skett med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

Rekommendationen är fortsatt att så få människor som möjligt ska mötas, och inte fler än sju åt gången gäller för utomhusträffar mellan medarbetare.

– Vi manar till försiktighet, men vill samtidigt göra det möjligt för enstaka medarbetare att kunna mötas utomhus. Kom ändå ihåg att hålla avstånd och självklart stanna hemma om du känner dig krasslig, säger Per Ragnarsson, ordförande i universitetets krisledningsgrupp.

I övrigt gäller fortfarande att medarbetare ska arbeta hemma i den utsträckning som är möjligt och mötas digitalt.

Frågor?

Om du har frågor eller synpunkter på universitetets hantering av pandemin, vänligen kontakta Krisledningsgruppen på corona@umu.se.

Håll dig uppdaterad

Följ uppdateringarna på umu.se/covid-19.

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.