Använd nya budgetmallar för projekt inom Horisont Europa

9 juni 2021

Från och med juni 2021 gäller nya, uppdaterade mallar för att budgetera projekt inom ramprogrammet Horisont Europa. 

Ekonomerna på Enheten för forskningsstöd och samverkan har uppdaterat mallarna för budgetering av projekt inom Horisont Europa. De nya mallarna heter Budgetmall Horisont Europa (HEU), exkl. ERC och Budgetmall ERC. Båda finns att ladda ner från sidan Dokument och mallar på medarbetarwebben. 

Gå till Dokument och mallar

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.