Digitalisering i pandemins spår avspeglas i uppdaterad verksamhetsplan

16 juni 2021

Utöver digitalisering har den universitetsövergripande verksamhetsplanen för 2020-2022 fått en tydligare koppling till visionens tre övergripande delar, samt olika handlingsplaner och styrdokument.

Den 2 april 2020 fastställde rektor Verksamhetsplan 2020-2022. Pandemins inverkan på utbildning och forskning har påskyndat digitaliseringen, vilket är en viktig anledning till att digitalisering har lagts till som ett nytt prioriterat tema.

Verksamhetsplanens åtta olika teman och inriktningar har tydligare kopplats till universitetets vision och dess tre övergripande delar: Konkurrenskraft och stolthet, Framtidsansvar samt Kunskapsutveckling i samspel.

Nytt i verksamhetsplanen är temat digitalisering som har bäring på universitetets vision om konkurrenskraft och stolthet. Inriktningen inom temat är:

  • utveckling av digital pedagogisk kompetens
  • fortsatt digitalisering av administrativa processer
  • erbjuda digitala systemstöd (inklusive forskningsdatahantering)

Det nya temats inriktningar har, precis som övriga delar av verksamhetsplanen, indikatorer för att följa utvecklingen av hur universitetet når målen. Även indikatorerna har utvecklats sedan tidigare verksamhetsplan.

Verksamhetsplan 2020-2022 

Har du frågor?

Kontakta Susanne Fahlgren, Planeringsenheten

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.