Sökes: Föreståndare till Arktisk forskarskola vid Umeå universitet

15 juni 2021

Som föreståndare ansvarar du för den interna och externa kommunikationen av den arktiska forskarskolans aktiviteter och du arbetar aktivt med att underhålla existerande nätverk, exempelvis inom Arctic 5.

Kort om forskarskolan

Rektor vid Umeå universitet beslutade den 18 maj 2021 om fördelning av medel inom satsningen Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning (Dnr: FS 2021/386) i syfte att stärka forskning och utbildning vid Umeå universitet.

En av de satsningar som beviljades var Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling, en fakultetsövergripande forskarskola som ska bidra till att utveckla och samordna arktisk forskning och forskarutbildning samt stödja mångvetenskaplig arktisk forskning med ett samhälleligt ansvar och inspirera till tvärvetenskapliga initiativ inom kunskapsområdet vid Umeå universitet.

Forskarskolan ska även verka för att komma det omgivande samhället till gagn. I linje med universitetets vision ska den verka för de mål som anges i Agenda 2030 samt ge kunskapsbidrag till de pågående stora förändringarna av norra Sverige, t.ex. den gröna industriella omställningen till hållbar produktion, klimatförändringens orsaker och effekter eller förändrade synsätt avseende trygghet och säkerhet i samhällslivet.

Satsningen innebär delfinansiering av 16 doktorandtjänster, som fördelas lika mellan universitetets fakulteter. Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) är organisatoriskt ansvarig för forskarskolan och dess genomförande.

Arbetsbeskrivning

Huvuduppgiften som föreståndare är att på 50 procent bygga upp och leda den arktiska forskarskolans verksamhet. Som föreståndare arbetar du på uppdrag av och rapporterar till Arcums styrgrupp som är sammansatt av representanter från såväl samtliga fakulteter vid Umeå universitet som från partneruniversitet och det omgivande samhället. Arcums styrgrupp utgör även styrgrupp för forskarskolan.

Redan under höstterminen 2021 kommer arbetet inledas med att etablera och starta forskarskolan, exempelvis antagning av doktorander. Parallellt med detta sker uppbyggnad av forskarskolans övriga verksamhet (kursverksamhet, workshops o dyl).

I detta arbete erbjuder Arcum visst administrativt stöd samt tillgång till en etablerad struktur med seminarieverksamhet och nätverk av anknutna forskare. Den arktiska forskarskolan kommer att vara en kärnverksamhet vid Arcum (Instruktion för Arcum, Dnr: FS 1.1-1095-21).

Efter det initiala uppbyggnadsskedet ansvarar föreståndaren för den löpande verksamheten såsom kursverksamhet, workshops, ekonomi samt har kontakter med handledare, doktorander och deltagande externa parter. Föreståndaren följer även regelbundet upp doktorandernas studieresultat och studieplaner.

Som föreståndare ansvarar du för den interna och externa kommunikationen av den arktiska forskarskolans aktiviteter och du arbetar aktivt med att underhålla existerande nätverk, exempelvis inom Arctic 5. Du kommer att ingå i Arcums arbetsmiljö, som för närvarande består av föreståndare, två projektassistenter, en projektsamordnare och ekonomistöd.

Kvalifikationer

För uppdraget krävs att du har en tillsvidareanställning som lektor eller professor vid Umeå universitet. Du ska själv ha god insyn i forskarutbildning och handlett doktorander samt ha erfarenhet av vetenskaplig publicering. Det är även en merit att i konkurrens ha sökt och erhållit externa anslag samt ha erfarenhet av det arktiska forskningsområdet.

Eftersom forskarskolan ska byggas från grunden är det viktigt att du som föreståndare har god organisatorisk förmåga samt kännedom om universitetsinterna processer och regelverk. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av ledningsuppdrag samt ett brett kontaktnät inom och utanför Umeå universitet.

Eftersom du som föreståndare etablerar och upprätthåller många kontakter och är forskarskolans ansikte utåt är det viktigt att du har förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska. Du har goda sociala färdigheter eftersom uppdraget innebär många kontakter och möten. Som person är du strukturerad, noggrann, ansvarstagande, serviceinriktad och har god förmåga att skapa och bevara yrkesmässiga relationer.

Ersättning för uppdraget utgår i form av ett lönetillägg som upphör efter avslutat uppdrag. Lönetillägget fastställs individuellt och beslutas av rektor/motsvarande. Fastställd nivå för lönetillägg gäller under hela perioden och repatriering för uppdraget utgår ej.

Ytterligare information

Föreståndare Arcum Niklas Eklund, telefon 090 786 61 72 / 0766 96 24 54

Ansökningar

Ansökningar skickas till föreståndare Niklas Eklund
niklas.eklund@umu.se senast den 31 augusti 2021. Ansökningarna ska innehålla ett personligt brev samt ett kort CV (max 3 sidor).

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.