Förlängd möjlighet att göra avsteg från kursplan

22 juni 2021

För att kunna skapa goda förutsättningar för verksamheten att planera höstterminens kurser förlängs nu beslutet om att göra avsteg från kursplaner. Avsteg får bara göras i den mån det krävs för att motverka smittspridning av covid-19.

Syftet med att förlänga beslutet om avsteg från kursplan när det gäller undervisnings- och examinationsformer är att skapa förutsättningar för verksamheten att planera höstterminen i det fortsatt osäkra läget vi befinner oss. Beslutade avsteg ska dock inte försena en eventuell återgång till campusundervisning under hösten.

Avsteg från kursplan får nu göras fram till den 16 januari 2022, men endast om det krävs av smittspridningsskäl. Om pandemin inte orsakar anledning att göra anpassningar går det alltså heller inte att göra avsteg från kursplanen på detta sätt.

Hitta mer information

Läs beslutet i sin helhet

Hitta vägledning och mallar för avsteg från kursplan

Läs mer om anpassade examinationsformer

Läs mer om vad som gäller för undervisning under pandemin

Läs mer om vad som gäller för examination under pandemin

För mer information

Om du har synpunkter eller frågor om universitetets information eller hantering av pandemin, vänligen kontakta krisledningsgruppen på corona@umu.se.

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.