Hantering av klagomål och synpunkter

29 juni 2021

Nya webbsidor med information om hantering av klagomål och synpunkter från studenter

Rektor beslutade den 29 juni att handläggningsordningen - Vägledning vid hantering av studentärenden (Dnr: UmU 500-329-09) upphör att gälla från och med den 1 juli 2021.

Information om hur klagomål och synpunkter ska hanteras kan istället hittas på medarbetarsidorna samt studentwebben.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.