Information under sommaren för våra blivande studenter

16 juni 2021

I juli får de som antas till utbildning hos oss i höst ett digitalt nyhetsbrev direkt efter första urvalet. Det blir ett komplement till välkomstbreven på webben, som är en väldigt viktig informationskälla för nya studenter när de väljer om de ska tacka ja eller nej till sin utbildning.

Nytt för i år är att antagna till distansutbildning kommer att få anpassad information. De får ett särskilt nyhetsbrev, och Ny student-sidan på webben kommer att delas till två: en sida för dem som ska läsa "på plats" och en för distansstudenter. Det här utgör en del i satsningen på distansutbildningar som regeringen tilldelade universitetet medel för under våren.

Inspiration och information i digital form

Under året som gått har det tagits fram en hel del nytt digitalt material för presumtiva och befintliga studenter. I Youtube-kanalen Studentliv på Umeå universitet finns bland annat den uppskattade realityserien "Hallå campus" som ger inblickar i några studenters vardag. Där finns också filmer om flera av de stöd som universitetet erbjuder alla studenter. Förhoppningen är att digitalt inspirationsmaterial riktat till distansstudenter ska kunna tas fram under hösten.

Insatser för våra blivande studenter

Under sommaren får höstens nya presumtiva studenter följande övergripande information från universitetet:

  1. Runt 18 juli, efter urval 1, får alla förstagångsantagna till utbildning på svenska vid Umeå universitet ett digitalt nyhetsbrev med inspiration och information. Det blir ett brev för dem som antagits till utbildning som ges på en studieort och ett annat för dem som antagits till distansutbildning.
  2. Alla som också antas till utbildning hos oss i urval 2 får ett brev hem i brevlådan med ett kreativt innehåll där vi hälsar välkommen på ett personligare vis.
  3. I början av terminsstarten får de nya registrerade studenterna ett digitalt nyhetsbrev med information som ska hjälpa dem in i studiestarten.

Vi vill passa på att påminna om hur värdefullt det är för blivande studenter att kunna hitta bra välkomstbrev på webben under sommaren. Covid-anpassningarna påverkar studenterna som ska läsa på plats, och för distansstudenter som inte träffar lärare och medstudenter i vardagen blir det extra utmanande när det gäller att få del av nödvändig information om allt som rör utbildningen. Mer information och tips om välkomstbrev kommer till berörda webbredaktörer inom kort.

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.