Nominera elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar 2021

23 juni 2021

Nu är det dags att utse elektorer och ersättare till Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Senast den 17 augusti går det att nominera de elektorer som kommer utses vid Umeå universitet.

Vart tredje år har landets lärosäten att regionvis utse elektorer att representera forskarsamhället i valprocessen vid valet av ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd, forskarrådet för Formas samt styrelsen för Forte. Umeå universitet ansvarar enligt förordning för utseende av elektorerna vid region 5 som omfattar Umeå universitet (Umu), Luleå tekniska universitet (LTU) samt Mittuniversitetet (MIUN). En fakultetsgemensam beredningsgrupp ansvarar för Umeå universitets beredningsprocess.

Umeå universitet har enligt regeringsbeslut att utse följande antal elektorer och ersättare per forsknings- och ämnesråd:

Forsknings- och ämnesråd Antal elektorer
Forte 5
Formas 4
Vetenskapsrådet – Humaniora och samhällsvetenskap 4
Vetenskapsrådet – Medicin och hälsa 5
Vetenskapsrådet – Naturvetenskap och teknikvetenskap 2
Summa 20

Valbara
Behöriga att utses till elektor är personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens samt att minst fyrtio procent av hans eller hennes arbete utförs inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som personen ska delta i val till.

Nominering
Nominering senast den 17 augusti till respektive fakultetskansli med följande uppgifter:

Namn:
Institution:
Forskningsråd eller ämnesråd:
Kort motivering:

Humanistisk fakultet: lena.hogback@umu.se
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet: asa.boily@umu.se
Samhällsvetenskaplig fakultet: per.hoglund@umu.se
Medicinsk fakultet: ann-christin.edlund@umu.se

Även om de nominerade ledamöterna ska ha accepterat uppdraget innan de utses, är det inte nödvändigt att i skede förankra nomineringen hos de nominerade. I de fall de utgör en lämplig kandidat kommer beredningsgruppen att förankra detta hos de nominerade.

De nominerade elektorerna bör dock kunna närvara på elektorsförsamlingens två inplanerade möten under hösten 2021:

Sammanträde 1:
För Vetenskapsrådet: 7 oktober, ca kl. 08.30–17.00
För Forte: 6 oktober, kl. 13.00–17.00
För Formas: 7 oktober, kl. 09.30–16.00

Sammanträde 2:
För Vetenskapsrådet: 14 december, kl. 10.00–17.00, sammanträdet hålls i Stockholm.
För Forte: 15 december, kl. 13.00–17.00, sammanträdet hålls i Stockholm.
För Formas: 14 december, kl. 10.00–15.00, sammanträdet planeras genomföras digitalt.

Därtill kommer det genomföras ett förmöte för utsedda elektorer i region 5 i Umeå den 28 september 14.00–17.00.

Utseende av elektorerna sker vid hörandeförsamlingens sammanträde den 8 september.

Kontaktpersoner:
Ruth Mannelqvist, dekan, samhällsvetenskaplig fakultet, valberedningens ordförande
Daniel Andersson, akademisekreterare, samordnare region 5

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.