Nyinstiftat innovationspris för nyttiggörande

9 juni 2021

Forskning gör skillnad. Ett sätt att göra skillnad är att omsätta sin forskning till samhällsnytta genom att exempelvis bidra till att företag startas eller att forskningen bidragit till nya och innovativa lösningar. Därför instiftar nu Nordea och Umeå universitet ett nytt pris – Innovationspris för nyttiggörande.

Med ett innovationspris vill Umeå universitet lyfta fram framgångsrik implementering av forskning och ny kunskap, vilket är en förutsättning för att möta samhällsutmaningar med nya och hållbara lösningar.

- Universitetet är en viktig kunskapskälla i samhället där forskningsresultat kan omsättas i hållbara, långsiktiga och smarta lösningar. Det är också nödvändigt om vi ska nå FNs globala hållbarhetsmål säger Hans Adolfsson, rektor. Ett pris är ett sätt att lyfta fram allt som forskning kan bidra till.

Innovationspris för nyttiggörande delas ut till en vid Umeå universitet verksam forskare eller lärare som kan visa att man genom sitt arbete tex:

  • bidragit till driva nya och innovativa lösningar eller hållbara tjänster eller produkter
  • bidragit till start av nya företag, eller förnyelse i ett befintligt företag eller offentlig sektor
  • uppvisat resiliens och långsiktighet med att nyttiggöra forskningsresultat

Prissumman uppgår till 100 000 kr och delas ut i samband med Årshögtiden. Mer information om hur pristagaren utses kommer senare. 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.