Omarbetad krisregel förtydligar roller och ansvar

10 juni 2021

Pågående krishantering utvärderades av internrevisionen under hösten 2020 med ett antal förslag på åtgärder. En hel del av åtgärderna rörde krisorganisationen, roller och ansvar samt kommunikation vilket den nu omarbetade krisregeln förtydligar.

En av nyheterna i Regel för krishantering är inrättandet av ett krisledningsråd som kan aktiveras vid extraordinära händelser. I krisledningsrådet sitter Umeå universitets ledningsråd samt representanter från Personalenheten, Kommunikationsenheten och Säkerhetsfunktionen. Rektor är ordförande. Då krisledningsrådet är i stort sett dagens ledningsråd samt extra bemanning om det är en kris, är tanken att man använder redan etablerade kanaler.

En annan nyhet är också formaliserandet när det gäller så kallade operativa arbetsgrupper vilka kan tillsättas beroende av krishanteringens behov.

Lisa Redin, säkerhetsamordnare och med i krisorganisationen är en av de som arbetat fram revideringen av krisregeln;

- Genom revideringen hoppas vi att vi har en större flexibilitet när det gäller eventuella framtida kriser. Den nya krisorganisationen kommer passa fler typer av kriser bättre än tidigare, säger Lisa Redin, säkerhetsamordnare.

Även på vilket sätt kriskommunikation ska ske är förtydligad i regeln. Regel för krishantering finns att läsa i sin helhet på umu.se/regelverk

Har du frågor? 

Kontakta Lisa Redin, säkerhetssamordnare

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.