Rese- och konferensmedel utlyses på nytt

22 juni 2021

Nu kan Kempstiftelserna lysa ut rese- och konferensmedel till medarbetare vid Umeå universitet igen. Dock är det inte möjligt att resa före den 29 september. Medlen kan även användas för avgifter till digitala konferenser.

Under 2020 skedde ingen utlysning av rese- och konferensmedel från Kempestiftelserna på grund av pandemin. Men nu har rektor beslutat att medel kan lysas ut igen. Däremot gäller stor restriktivitet för tjänsteresor för universitetets medarbetare fram till den 29 september. Därför kan medlen inte nyttjas för resekostnader innan dess. Umeå universitet vill i stället uppmuntra till deltagande i digitala konferenser och resfria möten.

Hur du ansöker om medel och fler detaljer presenteras på sidan Stiftelser. Sista ansökningsdag är 6 september.

Rektor fattade beslut om att tillåta utlysning av rese- och konferensmedel den 22 juni.

För frågor om rese- och konferensmedel, kontakta kontaktpersonen vid respektive fakultet

Humanistiska fakulteten
Elena Lindholm, elena.lindholm@umu.se

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Åsa Isaksson, asa.isaksson@umu.se

Medicinska fakulteten
Anna Olson, anna.olson@umu.se

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Anna Tellne, anna.tellne@umu.se

 

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.