En heldag om AI inom medicinsk forskning

12 augusti 2021

Medicinska fakultetens råd för artificiell intelligens och autonoma system anordnar en AI-dag den 10 september. Det övergripande syftet med AI-dagen är att stimulera interaktioner, samarbeten och nätverk mellan seniora och yngre forskare inom medicinska fält där AI är relevant.

Medicinska fakultetens AI-dag

Foto:

Den 10 september välkomnas alla som är intresserade av artificiell intelligens, AI, inom medicin till en AI-dag vid Umeå universitet. Programmet berör flera aspekter på AI-forskning och AI:s applicering inom medicin, från hållbarhet till precisionsmedicin.

Alla AI-forskare i olika discipliner, life science, datavetenskap och kliniska forskare på alla nivåer, från doktorander till gruppledare, är välkomna att medverka med abstracts.

– Vi har bjudit in både nationella och internationella huvudtalare samt forskare här på universitetet som håller korta presentationer gällande forskningsfinansiering, pågående och framtida AI-forskning inom medicin och life science. Vi hoppas att arrangemanget ska skapa förutsättningar för nya och innovativa idéer och samarbeten, säger professor Jenny Persson, ordförande i Medicinska fakultetens råd för artificiell intelligens och autonoma system och initiativtagare till dagen.

Det kommer också att finnas parallella postersessioner där varje deltagare får möjlighet att presentera sin forskning i mötesportalen. Den bästa postern belönas med ett resebidrag.

Om AI-dagen

Arrangemanget är på engelska och gratis
Tid: 10 september klockan 9-15:30
Plats: Digitalt

Presentation av talarna

Anmälan

Välkommen att anmäla ditt abstract till postersessionen senast 22 augusti.
Registrera ditt deltagande utan poster senast 8 september klockan 12.00.

Till registrering

Optimera möjligheterna att bedriva nydanande forskning

MAIs långsiktiga mål är att integrera AI i Medicinska fakultetens strategier för forskning, utbildning, innovation och samverkan för att på så vis stärka fakulteten inför en framtid där AI kommer spela en avgörande roll.

Medicinska fakultetens råd för artificiell intelligens och autonoma system, MAI, började sin verksamhet i oktober 2020.

- En av MAIs uppgifter är att optimera möjligheterna för fakultetens forskare att bedriva nydanande forskning och verka för att fakultetens forskare finns representerade i lokala/nationella/internationella nätverk för AI-relaterad forskning, säger Jenny Persson, professor i basal tumörbiologi och ordförande för MAI.

- MAI har organiserat en rad av aktiviteter inklusive seminarier, forskningsaktiviteter och ska fortsätta att samordna AI aktiviteter inom fakulteten, för infrastrukturer, centrum, forskargrupper och regionen. Vi vill också utveckla integreringen av AI inom fakultetens utbildningar, säger Anna Lundberg, forskningssamordnare vid medicinsk fakulteten, och handläggare i rådet.

- Ett exempel på MAI's verksamhet är vår AI-dag som vi organiserar den 10 september och vill gärna se att alla forskare, doktorander och studenter deltar och presenterar sina forskningsidéer på AI-dagen. Den bästa postern kommer belönas med ett resebidrag! säger Anna Lundberg.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.