Undervisning på campus möjliggörs för all utbildning från 30 september

18 augusti 2021

Rektor har fattat beslut om vilka åtgärder för att minimera smittspridning av covid-19 som kommer att gälla från 30 september till 1 november. Campus öppnar upp för undervisning på plats. När det gäller arbete hemma följer universitetet rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Fram till 29 september gäller fortfarande de redan beslutade åtgärderna.

 

Foto:

Universitetets förhoppning har varit att gradvis kunna återgå till campusförlagd verksamhet under hösten. Från starten av höstterminen kan nybörjarstudenter på program erbjudas undervisning med fysisk närvaro på campus.

Hans Adolfsson, rektor.

Foto:

I dag beslutade rektor om att ytterligare öppna upp campus från 30 september – från och med den dagen möjliggörs undervisning med fysisk närvaro för alla campusstudenter.

Beslutet har fattats efter samråd med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten och i dialog med dekaner, studentrepresentanter och andra företrädare för olika delar av verksamheten, berättar rektor Hans Adolfsson:

– När smittskyddet nu gör bedömningen att campus kan öppnas upp för fler studenter så vill vi använda oss av den möjligheten, för vi vet ju att den campusbaserade undervisningen är viktig för våra studenter.

Utbildningarna bestämmer takten för höstens återgång till campus

Hans Adolfsson är noga med att poängtera att det nya beslutet, som gäller mittenperioden av höstterminen, inte ställer några krav på utbildningar och lärare om att ändra ett färdigplanerat upplägg och stöpa om digital undervisning till undervisning i universitetets lokaler med så kort varsel.

I vilken omfattning det blir en återgång till campusbaserad undervisning för Umeå universitets studenter från den 30 september och framåt beror alltså i praktiken på bedömningar och beslut som kommer att fattas av de enskilda programmen och kurserna samt institutionerna. Det är därför viktigt att respektive utbildning håller sina studenter uppdaterade om hur planering och scheman uppdateras.

Arbete hemma tills Folkhälsomyndigheten ändrar sina råd

Universitetet följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation om att så många som möjligt arbetar hemifrån. Det är alltså arbete hemma som gäller för de arbetsuppgifter som kan genomföras hemifrån tills rekommendationerna ändras.
Samtidigt innebär fler aktiviteter och studenter på campus också att även fler medarbetare behöver vara på plats. Det blir därför upp till respektive chef att avgöra vilka arbetsuppgifter som behöver genomföras på arbetsplatsen.

– När vi nu öppnar campus mer och mer så hade det känts bra och rättvist att inte enbart låta studenterna komma tillbaka till en mer normal vardag, utan även lätta på åtgärderna som gäller medarbetare. Men än så länge säger de allmänna råden att arbetstagare ska arbeta hemifrån i den utsträckning det är möjligt. Om Folkhälsomyndigheten tar bort den här rekommendationen i de allmänna råden tidigare än 1 november, och om smittskyddsläget i Västerbotten tillåter det, så har Umeå universitet alla möjligheter att kunna ändra den här åtgärden, säger Hans Adolfsson.

Rektor hoppas få se alla medarbetare på campus under hösten

Rektorsbeslutet om covid-19-åtgärder för perioden 30 september till 1 november innebär att flera ytterligare åtgärder tas bort eller mildras. Punkten om att man ska undvika att vistas i universitetets lokaler utgår. Möjligheten att genomföra nödvändiga tjänsteresor öppnas upp något efter 30 september, liksom möjligheten att genomföra fysiska möten med ett fåtal och samma deltagare om det kan genomföras smittsäkert.

– Det kommer fortsatt att vara viktigt att vi följer de smittskyddsåtgärder som gäller. Vi måste vara medvetna om att pandemin är långt ifrån över. Nya utbrott av smitta och nya virusvarianter kan göra att hösten tar en annan vändning än vi hade tänkt, säger Hans Adolfsson.

– Men överlag pekar utvecklingen i en positiv riktning, och min förhoppning är ändå att kunna få träffa alla medarbetare på campus under hösten. De personliga mötena behövs för att vi ska kunna hålla igång den dynamiska och varma kulturen som är så viktig för vårt universitet, säger han.

Höstterminens start sker som planerat

På grund av den lokalt höga smittspridningen har Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten rekommenderat universitetet att behålla sin beslutade plan för höstterminens inledande period.

Det innebär bland annat att campusundervisning är begränsat till nybörjarstudenter på program, att arbete huvudsakligen sker hemma och att möten sker digitalt till slutet av september.

Det har alltså inte skett någon förändring från vad som har kommunicerats tidigare.

Läs mer om vad som gäller mellan 30 augusti och 29 september

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.