AI at the Hinge of History

16 september 2021

Olle Häggström är professor i matematisk statistik. Merparten av hans forskningsmeriter ligger inom sannolikhetsteorin, men på senare år har han i ökande grad riktat sin uppmärksamhet mot futurologi, existentiell risk, AI-säkerhet och angränsande områden.

Torsdag 30 september, kl. 12:00 - 13:00, Zoom

Läs mer om Olle Häggström

Länk till Zoom

Arrangör: Medicinska fakulteten

Kontakt: Anna Lundberg

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.