Ingen begränsning i antal deltagare per lokal från november

30 september 2021

Den 2 november tas begränsningen av antalet deltagare i universitetets olika lokaler bort. Universitetets riktlinje om att varannan stol ska lämnas tom upphör också att gälla. Personer som inte är fullvaccinerade ska däremot fortfarande följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande avstånd till andra personer.

I tidigare beslut från den 15 september har det angetts att de som befinner sig i universitetets lokaler ska vara noga med att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridning och hålla avstånd mellan personer. Detta har bland annat inneburit att maximalt antal personer som får vistas i universitetets lokaler har begränsats till ett specifikt antal för respektive lokal. Det har hanterats genom att varannan stol lämnas tom.

I syfte att bidra till goda planeringsförutsättningar för utbildningsverksamheten har rektor beslutat om vad som kommer att gälla angående begränsningen avseende lokaler från och med den 2 november. Beslut om övriga åtgärder har ännu inte fattats, men fattas i oktober.

Detta gäller från och med den 2 november

  • Det kommer inte längre finnas några begränsningar i lokalbokningssystemet TimeEdit när det gäller det maximala antalet deltagare i en lokal.
  • Umeå universitets riktlinje om att varannan stol ska lämnas tom och rekommendationen om att avstånd ska hållas i alla situationer upphör också att gälla.
  • Personer som inte är fullvaccinerade ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande avstånd till andra personer.

Detta gäller fram till och med den 1 november

  • Universitetets rekommendation är att rimligt avstånd ska hållas i alla situationer där det är möjligt. Vilket avstånd som är rimligt och möjligt avgörs från situation till situation.
  • Umeå universitets riktlinje är att lämna varannan stol tom i föreläsningssalar, mötesrum, fikarum, studieytor och liknande.
  • Den tidigare meddelade maxgränsen på 50 personer per sal är borttagen för universitetets lokaler.
  • I lokalbokningssystemet TimeEdit är maxantalet per sal fortfarande inställt på att varannan stol ska stå tom till och med den 1 november.
  • Personer som inte är fullvaccinerade ska vara särskilt noga med att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande avstånd till andra personer.

Stanna hemma när du är sjuk

Utöver ovanstående ska alla stanna hemma och testa sig vid sjukdom, oavsett vaccination. Detta gäller så länge som Folkhälsomyndigheten anser att det är nödvändigt.


Läs rektorsbeslutet

Håll dig uppdaterad på umu.se/covid-19

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.