Kurs i MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa

7 september 2021

Vill du lära dig hur du kan ge tidig hjälp till en student som drabbats av psykisk ohälsa eller befinner sig i en krissituation?

Studentcentrum bjuder in anställda till en digital kurs i Första hjälpen till psykisk hälsa. Kursen är 12 timmar och fördelas på fyra dagar.

Syftet med kursen är att träna att ge tidig hjälp till personer som drabbats av psykisk ohälsa eller befinner sig i en krissituation. Målsättningen med Första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda liv genom att sprida kunskap om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord för att minska fördomar och stigmatisering.

Mental Health First Aid (MHFA), som har utvecklats i Australien, är ett evidensbaserat utbildningsprogram avsett för allmänheten. Utbildningsprogrammet har som mål att ge kursdeltagaren kunskaper som medför att denne kan rycka in och ge en mental första hjälp utifrån en handlingsplan, tills det att den drabbade får professionell hjälp. 

Utifrån rådande pandemi med covid-19 genomförs kursen digitalt. I kursen ingår föreläsningar, gruppövningar och åskådliggörande filmer. Du får också information om var det lokalt går att söka professionell hjälp. En kursbok ingår och skickas med internposten till dig inför kursstart. För att behålla boken och erhålla ett första hjälpen certifikat krävs 100 procent närvaro.

Här hittar du mer information om kursen och om anmälan

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.