Nu vänder det – välkommen tillbaka till campus

15 september 2021

Umeå universitet kommer från och med den 30 september att slopa de flesta covid-åtgärder som har gällt hittills. Bland annat sker lättnader när det gäller arbete i universitetets lokaler, examination, möten, tjänsteresor och evenemang. Undervisning hade redan möjliggjorts med fysisk närvaro i tidigare beslut. Anledningen är att regeringen har beslutat att avveckla de flesta nationella restriktioner.

Regeringen meddelade den 7 september att merparten av de kvarvarande nationella restriktionerna ska slopas den 29 september. Det innebär att rektor nu har reviderat vad som ska gälla på universitetet för perioden 30 september till 1 november.

– Jag och universitetsledningen med mig har verkligen sett fram emot att lätta på universitetets smittskyddsåtgärder och att gå tillbaka till jobbet igen. Äntligen kan vi göra det! Samtidigt måste vi komma ihåg att pandemin inte är över. Många är ännu inte vaccinerade, så att hålla avstånd i kombination med en högre vaccinationstäckning är fortfarande nyckeln till att vi ska kunna fortsätta den gradvisa återgången till campus, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Det här gäller 30 september – 1 november

Arbete på arbetsplatsen möjliggörs

Arbete på arbetsplatsen möjliggörs för samtliga medarbetare från och med 30 september. Det innebär att respektive chef får upprätta en plan för hur återgången ska ske under en övergångsperiod. Målet är att genomföra en gradvis återgång till arbetsplatsen under hösten och efter årsskiftet åter igen bedriva campusbaserad verksamhet.

Läs om återgången till arbetsplatsen och hemarbete i framtiden

Undervisning och examination med fysisk närvaro

Undervisning är möjligt med fysisk närvaro för samtliga studenter från och med 30 september, vilket meddelades redan i augusti. Från och med 30 september kan även salstentamen, samt andra examinationsformer med fysisk närvaro, genomföras som vanligt igen. Här råder inga krav på att snabbt göra anpassningar, men de som har nytta av att kunna ställa om ges nu möjlighet till det. Flera möjligheter att anpassa eller flytta undervisning och examination kvarstår i beslutet eftersom de är just möjligheter under en övergångsperiod och inte begränsningar.

Restriktioner för möten, evenemang och resor stryks

Från och med 30 september blir det också möjligt att genomföra möten och evenemang med fysisk närvaro igen. Tjänsteresor går att genomföra när så är nödvändigt i enlighet med universitetets Regler för tjänsteresor.

Avstånd är fortfarande viktigt

Universitetets rekommendation är att rimligt avstånd ska hållas i alla situationer där det är möjligt. Behovet av att hålla avstånd bygger på att många fortfarande inte är vaccinerade. Vilket avstånd som är rimligt och möjligt avgörs från situation till situation. Umeå universitets riktlinje är att lämna varannan stol tom. Det är också fortfarande viktigt att alla, oavsett vaccination, fortsätter att stanna hemma och testa sig vid symptom på sjukdom.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten slopar nu också alla deltagarbegränsningar. Det innebär att den tidigare meddelade maxgränsen på 50 personer per sal tas bort i universitetets lokaler. I lokalbokningssystemet TimeEdit kommer dock maxantalet per sal fortfarande vara inställt på att varannan stol ska stå tom oktober ut.

Tipsa dina studenter om vaccinationsmottagningen

Ni som inte redan har gjort det får gärna tipsa era studenter om möjligheten att vaccinera sig mot covid-19 på Region Västerbottens drop in-mottagning på Campus Umeå. Mottagningen hittas mittemot Infocenter i Universum. Hänvisa till denna sida för mer information: umu.se/vaccinationsmottagning.

November och framåt

Ett nytt besked gällande perioden november och framåt beräknas meddelas av rektor i oktober.

Läs beslutet

Frågor eller synpunkter

Om du har synpunkter eller frågor om universitetets information eller hantering av pandemin, vänligen kontakta krisledningsgruppen på corona@umu.se.

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.