Planera för återgång till arbetsplatsen från och med 30 september

15 september 2021

Från och med 30 september kommer universitetets medarbetare successivt att kunna återgå till sin arbetsplats. Varje chef avgör, i dialog med sina medarbetare, hur återgången ska se ut utifrån medarbetarnas och verksamhetens behov. Arbete pågår också med att se om det går att göra lärdomar av pandemin om hur framtidens arbete kan se ut.

Den 29 september slopas merparten av de nationella pandemirestriktionerna. I och med det lättar även Umeå universitet på sina smittskyddsåtgärder. Det innebär att arbetsplatser kan planera för en successiv återgång för sina medarbetare under perioden 30 september – 31 december 2021. I och med återgången till arbetsplatsen gäller inte längre rekommendationen att arbeta hemifrån, men arbete hemifrån är möjligt under perioden om ansvarig chef har godkänt detta.

Det är upp till ansvarig chef att utifrån verksamhetens behov och arbetsmiljö avgöra i vilken takt återgången ska ske under hösten. Återgången kan därför komma att skilja sig mellan universitetets verksamheter. Inriktningen är att den successiva återgången ska vara genomförd senast den 31 december.

Läs mer om vad som gäller 30 september – 1 november

Översyn av arbetstidsavtal och policy för distansarbete

Erfarenheten av att arbeta hemifrån har inneburit utmaningar men också nya insikter. Kravet på distansundervisning har skyndat på utvecklingen av digitaliserad pedagogik och kunskapskurvan bland universitetets medarbetare har pekat brant uppåt. Erfarenheterna av att arbeta hemifrån har också visat att det är möjligt att genomföra visst arbete hemifrån och att ändå behålla arbetets kvalitet. Detta har gjort att frågan om det är möjligt att arbeta hemifrån även efter pandemin har blivit aktuell. Därför har Personalenheten fått i uppdrag av rektor att se över universitetets arbetstidsavtal och policy för distansarbete för att se om det finns skäl att göra förändringar utifrån lärdomarna från pandemin.

Lars Nordlander, personalchef vid Umeå universitet.

Foto:

- Erfarenheterna av pandemin har inneburit nya insikter. Det är av den anledningen som vi nu ser över universitetets avtal, policy och regelverk. Resultatet av denna översyn är för tidigt att uttala sig om nu. Ambitionen är att de långsiktiga ramarna för hur framtidens arbete ser ut ska vara tydliggjorda inför 2022, säger personalchef Lars Nordlander.

Fortsätt följa smittskyddsåtgärder

Just nu är smittspridningen för covid-19 låg, men situationen kan snabbt komma att förändras. Därför är det viktigt att alla medarbetare fortsätter att ta sitt ansvar för att bidra till att minimera smittspridning. Även i fortsättningen är det viktigt att stanna hemma och testa sig vid symptom på sjukdom samt att hålla avstånd till andra personer.

Läs mer på umu.se/covid-19

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.