Träff om regler för utbildning på grund och avancerad nivå

21 september 2021

Studentcentrum anordnar en träff för dig som arbetar du med utbildning och vill få mer kunskap om regler för utbildning vid universitetet. Kanske är du nyanställd eller så vill du uppdatera kunskaperna inom området.

På träffen går vi igenom hur du hittar regelverken, vad de olika regelverken innehåller, de senaste revideringarna, granskningar från UKÄ samt svarar på frågor du har om de olika regelverken.

Exempel på regelverk:

Regler för betyg och examination
Regler för studieadministration
Antagningsordningen
Praktik och studieresor
Träffen sker digitalt,

Anmäla dig här

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.