Välkommen till dialogmöte om kompetensförsörjning

13 september 2021

Umeå universitet och Region Västerbotten arbetar för att stärka samverkan och kunskapsutbyte inom området kompetensförsörjning i Västerbotten. Därför bjuder vi under 2021 och 2022 in till dialogmöten, inriktade på olika kompetensförsörjningsteman.

Genom dessa möten vill vi dels stärka samverkan mellan Umeå universitet och Region Västerbotten som strategiska partners, och dels knyta an till andra aktörer inom området. Vi önskar också öka kunskapen kring såväl aktuell forskning som det operativa arbete som sker rörande kompetensförsörjning genom Region Västerbotten.

Tema inflyttning och attraktionskraft

Under första mötet den 17 juni var temat ökat arbetskraftsutbud. Nu bjuder vi in till vårt andra online-möte på temat inflyttning och attraktionskraft. 

När: 8 oktober, kl. 10.00–12.00

Intresserad? Här hittar du mer information och anmälningslänk

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.