Mer digital undervisning och ökat avstånd i salar

14 januari 2022

På grund av snabbt ökande smittspridning gäller nya nationella smittskyddsåtgärder från och med den 12 januari, och regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att viss undervisning bedrivs digitalt och att avstånden i föreläsningssalarna ökas igen.

Vid en presskonferens den 11 januari beskrev utbildningsminister Anna Ekström hur universitet och högskolor nu behöver hitta en ny balans i undervisningen på plats och digitalt:

– Studenter och lärosäten har tagit ett mycket stort ansvar under pandemin. Det är fortsatt prioriterat att undervisning i högskolan kan bedrivas på plats när så är möjligt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu universitet och högskolor att använda undervisning på distans som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna. Men undervisning på distans ska inte gälla som en heltidsåtgärd, sa Anna Ekström.

En metod att glesa ut i lokalerna är att se över möjligheten att ställa om större föreläsningar till digital form under perioden med hög smittspridning.

Det är också viktigt att påminna om och underlätta för studenter att hålla avstånd även före och efter föreläsningar och liknande.

Arbete hemma för så många som möjligt

Precis som tidigare gäller att de medarbetare som måste vara på plats för sitt arbete kan vara på plats, medan övriga bör arbeta hemifrån. Detta gäller åtminstone till 31 januari.

Återgång till "varannan stol"

I undervisningslokaler införs återigen avståndsbegränsningar som innebär att personer placeras med en tom plats mellan. Större föreläsningar (fler än 50 personer) bör om möjligt genomföras digitalt istället, detta gäller till och med 28 februari.

Salstentamen och examination

Umeå universitet fortsätter att göra det möjligt att genomföra salstentamen med riskreducerande åtgärder, i enlighet med nationella rekommendationer. De riskreducerande åtgärderna utgår från de rekommendationer som Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten ger för exempelvis avstånd mellan platser och andra rutiner. Smittskyddsenheten och universitetet för en löpande dialog, så när nya rekommendationer ges uppdaterar universitetet sina rutiner.

Den student som inte deltar vid det ordinarie tentamenstillfället på grund av sjukdom eller symptom garanteras en plats vid nästa omprovstillfälle. Utöver det uppmuntras det att se över möjligheten att erbjuda extra provtillfällen, även om det inte är ett krav.

Sammanfattning

  • Beslutet om avsteg från kursplan förlängs att gälla hela vårterminen 2022.
  • Arbete hemma åtminstone till 31 januari.
  • Alla möten genomförs digitalt.
  • Större föreläsningar (fler än 50 personer) bör om möjligt genomföras digitalt.
  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Använd munskydd om avstånd inte kan hållas och i kollektivtrafiken.
  • Stanna hemma och testa dig om du har symptom.
  • Vaccinera dig för bästa skydd.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.