Samordnare av IPL utsedd

31 januari 2022

Anna Johansson, universitetsadjunkt vid samhällsmedicin och rehabilitering, har fått uppdraget som samordnare av IPL, Interprofessionellt lärande, vid fakulteten.

Utbildningsstrategiska nämnden har låtit en arbetsgrupp ta fram förslag på två nya gemensamma undervisningsmoment för interprofessionellt lärande (IPL) med avstamp i Punktum-projektet Interprofessional learning between healthcare students in a digital environment.

Arbetsgruppen har gjort en kartläggning av programmen utifrån intag, omfattning och studentantal. Den har också utformat tre preliminära undervisningsmoment med ett utkast på innehåll, format, ingående utbildningar, förväntade studieresultat och datum.

Anna Johansson, samordnare av IPL från och med 1 mars.

Foto:

- Jag kommer att fortsätta jobba med de förslag arbetsgruppen tagit fram, säger Anna Johansson, som jobbar med undervisning på arbetsterapeutprogrammet, framför allt med teoretiska ämnen kring människan i aktivitet och folkhälsa, samt agenda 2030 ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv.

Anna har jobbat med IPL sedan 2018, bland annat med IPL-dagen som ordnas varje termin för studenter vid arbetsterapeut-, sjuksköterske-, läkar- och fysioterapeutprogrammen.

Från 1 mars och ett år framåt kommer Anna att på 20 procent arbeta med IPL-uppdraget. En förhoppning är att det första momentet kan genomföras till hösten.

3 moment under studietiden

Arbetsgruppens förslag är att studenten vid 3 tillfällen under utbildningen ska genomgå IPL-moment. Det första momentet under första terminen är inte programspecifikt.

- Det handlar om hälsa - vad är hälsa för mig och vad är hälsa för dig? Hälsa är även det övergripande "paraplybegreppet" för alla tre undervisningsdelar. I detta första IPL-moment behöver inte studenterna ha landat i sin profession - de behöver inte agera utifrån vilket program de går.

Andra momentet ligger i mitten av utbildningen, är mer programspecifikt och handlar om arbete med hälsa relaterat till sjukdom eller funktionsnedsättning.

Det tredje momentet som ligger i slutet på programmen har ett mer proaktivt, hälsofrämjande fokus. Detta moment är det minst planerade så här långt.

Samarbeta och lära tillsammans

- Det kommer logistiskt inte vara möjligt att alla studenter från alla program ska kunna mötas vid varje tillfälle, men förhoppningen är att de ska få tillfälle att möta studenter från kanske tre eller fyra andra program för att samarbeta och lära tillsammans. Jag hoppas  det blir bra lösningar för alla program, säger Anna.

- Dietistprogrammet som ges vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, har deltagit i både punktumprojektet och i arbetsgruppen och nu hoppas vi att de även får möjlighet att vara med framöver.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.