Infomöte om utlysning för infrastruktur av nationellt intresse

18 oktober 2022

Nu står det klart vilka områden och forskningsinfrastrukturer som kan söka bidrag när Vetenskapsrådet öppnar 2023 års utlysning den 30 november. Finns ni med på listan och vill veta mer? Anmäl er till VR:s onlinemöte 7 november kl. 13–15.

Under informationsmötet kommer Vetenskapsrådet att gå igenom allt från tidplan till förutsättningar för utlysningen "Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse". Du kommer även att få tillfälle att ställa frågor.

Utlysningen planeras öppna 30 november 2022 och stänga 14 februari 2023. 

Vill du delta? 

Anmäl dig till informationsmötet senast 2 november

***************************************************************

Lista över vilka som kan söka

De som omfattas av utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023 är:

 • områden som fick betyg A1 i behovsinventeringen 2021–2022.
 • befintliga forskningsinfrastrukturer vars bidragsperiod tar slut 2023 eller 2024.

Det kommer också vara möjligt att söka tilläggsbidrag för att finansiera ett ökat svenskt engagemang i internationella forskningsinfrastrukturer där Sverige redan är medlem, till exempel i form av in kind-bidrag.

Nya områden

 • Storskalig infrastruktur för experimentell IKT‐systemforskning
 • Infrastruktur för laborativ arkeologi
 • Svensk medverkan i Generations and Gender Programme
 • Infrastruktur för elektoral demokrati i Europa
 • Nationell infrastruktur för forskningsfartyg
 • Infrastruktur för astropartikelfysik med neutriner*
 • Infrastruktur för solfysik – europeiska solteleskopet*

Dessa nya områden beskrivs i rapporten Resultat av behovsinventering 2021–2022

* Av dem som finns listade både som nytt område och befintlig infrastruktur förväntas en sammantagen ansökan.

Befintliga forskningsinfrastrukturer

 • ALICE och ATLAS
 • Biobank Sverige
 • DESIREE – Double ElectroStatic Ion Ring ExpEriment
 • European Extremely Large Telescope intrumentering
 • Fusionsforskning och EUROfusion
 • Huminfra
 • IceCube Neutrino Observatory*
 • Infrastruktur för solfysik – europeiska solteleskopet*
 • Integrated Carbon Observation System
 • Jonteknologiskt Centrum
 • Myfab nationell forskningsinfrastruktur för nano- och mikrofabrikation
 • National Genomics Infrastructure
 • Nationell BioinformatikInfrastruktur Sverige och svensk nod i Elixir
 • Nationell infrastruktur för mikroskopi inom livsvetenskaperna
 • Nordic e-Infrastructure Collaboration
 • Infrastructure for Democracy, Environment, Migration, Social Policy, Conflict and Representation
 • Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur
 • Svenska noden för Common Language Resources and Technology Infrastructure
 • BioMS – infrastruktur inom biologisk masspektrometri

* Av dem som finns listade både som nytt område och befintlig infrastruktur förväntas en sammantagen ansökan. 

 

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.